Oświadczenie o ochronie prywatności

Ogólne Informacje

Monika de Boer – Space for your unique healing szanuje Twoje dane osobowe i zapewnia, że przekazane jej lub uzyskane w inny sposób dane osobowe są traktowane jako poufne. Dane osobowe odnoszą się do wszystkich informacji o osobie. Dane, które pośrednio coś o kimś mówią, również są danymi osobowymi. Poniżej przedstawiono istotę obowiązku informacyjnego wynikającego z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) wobec osoby, której dane dotyczą, której dane osobowe Monika de Boer – Space for your unique healing przetwarza.

 

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Monika de Boer – Space for your unique healing gromadzi i przetwarza niezbędne dane osobowe [imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, numer telefonu itp.] wyłącznie w następujących celach:

 • Utrzymanie kontaktu
 • Oferowanie spersonalizowany plan leczenia
 • Dobra i sprawna obsługa
 • Zarządzanie bazą klientów
 • Poprawa usług
 • Dane do faktury
 • Otrzymanie zapłaty i podejmowanie działań windykacyjnych
 • Marketing

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Monika de Boer – Space for your unique healing przetwarza dane osobowe, o których mowa powyżej, wyłącznie na podstawie następujących podstaw, o których mowa w art. 6 RODO:

 • Obowiązek wynikający z prawa
 • Wykonanie umowy
 • Pozwolenie uzyskane od zaangażowanej osoby
 • Uzasadniony interes

Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

Monika de Boer – Space for your unique healing udostępnia Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług z należytym przestrzeganiem wyżej wymienionych celów. Obejmuje to angażowanie innej osoby trzeciej w imieniu: Monika de Boer – Space for your unique healing, np. dostawca IT itp. Ponadto Monika de Boer – Space for your unique healing  może przekazać dane osobowych osobie trzeciej lub innemu organowi sprawującemu władzę publiczną, o ile istnieje prawny obowiązek.

 

Umowa o przetwarzaniu zawierana jest z podmiotem trzecim, który przetwarza Twoje dane osobowe w imieniu Monika de Boer – Space for your unique healing, przy czym ta osoba trzecia jest również zobowiązana do przestrzegania RODO. Strony trzecie włączone przez Monika de Boer – Space for your unique healing, którzy oferują usługi jako administrator danych, są odpowiedzialni za zgodność z RODO w zakresie (dalszego) przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Monika de Boer – Space for your unique healing przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa i ochrony Twoich danych osobowych oraz, uwzględniając najnowszy stan techniki, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować poziom bezpieczeństwa odpowiedni do zagrożenia. W takim przypadku Monika de Boer – Space for your unique healing korzysta z usług podmiotów trzecich, takich jak dostawca IT, Monika de Boer – Space for your unique healing zapisze umowy o odpowiednich środkach bezpieczeństwa w kontekście ochrony danych osobowych w umowie o przetwarzanie.

 

 

Okres przechowywania danych osobowych

Monika de Boer – Space for your unique healing nie przechowuje danych osobowych, które są przetwarzane dłużej, niż jest to niezbędne do realizacji ww. celów przetwarzania danych lub jest to niezbędne na podstawie przepisów prawa.

 

 

Prawa do prywatności osób, których dane dotyczą

Możesz skorzystać z poniższych danych kontaktowych, aby wysłać żądanie dostępu, sprostowania, ograniczenia, sprzeciwu, przeniesienia danych, usunięcia swoich danych osobowych lub cofnięcia wcześniej udzielonej zgody. Dalsze powiadomienie otrzymasz w ciągu czterech tygodni od otrzymania wniosku.

Mogą wystąpić okoliczności, w których: Monika de Boer – Space for your unique healing Twoje żądanie jako osoby, której dane dotyczą itp. nie może lub nie jest w pełni zrealizowane na podstawie przepisów ustawowych.

 

 

Korzystaj z mediów społecznościowych

Witryna internetowa firmy Monika de Boer – Space for your unique healing zawiera przyciski i/lub łącza do promowania lub udostępniania stron internetowych w sieciach społecznościowych (mediach) lub witrynach stron trzecich, takich jak Instagram.  Monika de Boer – Space for your unique healing nie monitoruje i nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie Twoich danych osobowych przez i za pośrednictwem takich stron trzecich. Korzystanie z tych mediów odbywa się zatem na własne ryzyko. Przed skorzystaniem z tych usług stron trzecich zaleca się najpierw przeczytać oświadczenie o ochronie prywatności tych stron trzecich.

 

 

Statystyki i pliki cookie

Monika de Boer – Space for your unique healing śledzi dane dotyczące korzystania ze strony internetowej w celach statystycznych. Zebrane w ten sposób dane osobowe są co do zasady anonimowe i nie będą przez nas sprzedawane Monika de Boer – Space for your unique healing Do stron trzecich.

Dla ułatwienia korzystania z serwisu Monika de Boer – Space for your unique healing , stosowane są tzw. funkcjonalne pliki „cookies”. Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany podczas Twojej wizyty na stronie internetowej Monika de Boer – Space for your unique healing . W każdej chwili możesz zrezygnować z używania tych plików cookie, chociaż może to ograniczyć funkcjonalność i łatwość korzystania ze strony internetowej. Funkcjonalne pliki cookie usuwają się same po zamknięciu przeglądarki.

Witryna internetowa firmy Monika de Boer – Space for your unique healing korzysta z plików cookie Google Analytics i Squarespace Analytics w celu ogólnego śledzenia zachowań użytkowników i ogólnych trendów oraz uzyskiwania raportów. Pomaga to usprawnić działanie serwisu. Google może przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli Google jest do tego zobowiązany przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Korzystając z witryny i klikając „Akceptuj pliki cookie” podczas pierwszej wizyty na stronie Monika de Boer – Space for your unique healing , wyrażasz zgodę na przetwarzanie informacji przez Google w sposób i w celach opisanych powyżej. Pliki cookie są również umieszczane za pomocą przycisków i/lub łączy, jak opisano powyżej w punkcie „Korzystanie z mediów społecznościowych”. Monika de Boer – Space for your unique healing nie ma wpływu na umieszczanie i wykorzystywanie plików cookie przez te osoby trzecie.

Możesz przeczytać więcej o plikach cookie oraz o tym, jak możesz je zablokować lub usunąć na stronie internetowej Urzędu ds. Konsumentów i Rynków.

 

 

Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące dostosowania

Monika de Boer – Space for your unique healing ma prawo do zmiany treści niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany w oświadczeniu o ochronie prywatności będą publikowane na stronie internetowej Monika de Boer – Space for your unique healing . Dlatego regularnie odwiedzaj witrynę Monika de Boer – Space for your unique healing.

 

 

Pytania i kontakt

W przypadku pytań lub komentarzy dotyczących przetwarzania danych osobowych i niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności prosimy o kontakt na adres heal@monikadeboer.com