Privacyverklaring

Algemeen

Monika de Boer – Space for your unique healing respecteert uw persoonlijke gegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een persoon bedoeld. Gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn ook persoonsgegevens. Met het volgende wordt invulling gegeven aan de informatieplicht uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Monika de Boer – Space for your unique healing processen.

 

 

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Monika de Boer – Space for your unique healing verzamelt en verwerkt de benodigde persoonsgegevens [naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, etc.] uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • Contact onderhouden
 • Het aanbieden van een persoonlijk behandeltraject
 • Een goede en efficiënte service
 • Beheer van het klantenbestand
 • Verbetering van diensten
 • Facturering
 • Geld inzamelen en incassomaatregelen nemen
 • Marketing

Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Monika de Boer – Space for your unique healing verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Wettelijke verplichting
 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Toestemming verkregen van betrokkene(n)
 • Gerechtvaardigd belang

Persoonlijke gegevens delen met derden

Monika de Boer – Space for your unique healing deelt uw persoonsgegevens alleen met derden voor zover dat nodig is voor de dienstverlening met inachtneming van voornoemde doeleinden. Dit omvat het inschakelen van een andere derde partij namens: Monika de Boer – Space for your unique healing, zoals een IT-leverancier, enz. Daarnaast kan Monika de Boer – Space for your unique healing  persoonsgegevens verstrekken aan een derde of andere autoriteit met openbaar gezag, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Met de derde partij die in opdracht uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten door Monika de Boer – Space for your unique healing, waarbij die derde ook verplicht is om te voldoen aan de AVG. Derden ingeschakeld door Monika de Boer – Space for your unique healing, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn verantwoordelijk voor de naleving van de AVG voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens.

 

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Monika de Boer – Space for your unique healing hecht veel waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en draagt, met inachtneming van de stand van de techniek, passende technische en organisatorische maatregelen toe om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval dat Monika de Boer – Space for your unique healing maakt gebruik van diensten van derden, zoals een IT-leverancier, Monika de Boer – Space for your unique healing zal afspraken over adequate beveiligingsmaatregelen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens vastleggen in een verwerkersovereenkomst.

 

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Monika de Boer – Space for your unique healing bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van gegevensverwerking of op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk is.

 

 

Privacyrechten van betrokkenen

Via onderstaande contactgegevens kunt u een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, gegevensoverdraagbaarheid, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming sturen. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht.

Er kunnen omstandigheden zijn waarin: Monika de Boer – Space for your unique healing uw verzoek als betrokkene etc. niet of niet volledig kan uitvoeren op grond van wettelijke regelingen.

 

 

Gebruik sociale media

De website van Monika de Boer – Space for your unique healing bevat knoppen en/of links om webpagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale (media)netwerken of websites van derden, zoals Instagram.  Monika de Boer – Space for your unique healing houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via dergelijke derden. Het gebruik van die media is dan ook op eigen risico. Voordat u van die diensten van derden gebruik maakt, is het raadzaam om eerst de privacyverklaring van die derden te lezen.

 

 

Statistieken en cookies

Monika de Boer – Space for your unique healing houdt gebruiksgegevens van de website bij voor statistische doeleinden. De op deze manier verzamelde persoonsgegevens zijn in principe anoniem en worden niet verkocht door Monika de Boer – Space for your unique healing aan derden.

Om het gebruiksgemak van de website van Monika de Boer – Space for your unique healing , worden zogenaamde functionele ‘cookies’ gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan de website van Monika de Boer – Space for your unique healing . U kunt het gebruik van deze cookies op elk moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. Functionele cookies verwijderen zichzelf wanneer de browser wordt gesloten.

De website van Monika de Boer – Space for your unique healing gebruikt cookies van Google Analytics en Squarespace Analytics om in het algemeen gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk verplicht is of voor zover derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Door gebruik te maken van de website en door bij het eerste bezoek aan de website van op ‘Accepteer cookies’ te klikken Monika de Boer – Space for your unique healing , stemt u in met de verwerking van de informatie door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. Ook worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hierboven beschreven onder ‘Gebruik sociale media’. Monika de Boer – Space for your unique healing heeft geen invloed op de plaatsing en het gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument & Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

 

 

Aanpassing privacyverklaring

Monika de Boer – Space for your unique healing heeft het recht om de inhoud van deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen in de privacyverklaring worden gepubliceerd op de website van Monika de Boer – Space for your unique healing . Raadpleeg daarom regelmatig de website van Monika de Boer – Space for your unique healing.

 

 

Vragen & Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met heal@monikadeboer.com